Monday, March 31, 2008

Pada masa kini, di mana terdapat ta’sub kelompok, ta’sub kepada mazhab masing-masing dan fahaman berparti-parti telah menjadi-jadi, maka adalah menjadi suatu rahmat yang luarbiasa bagi seseorang individu mencari petunjuk dan menerima kebenaran. Khususnya, ia melibatkan sumber mata pencarian dan kehormatan yang diperolehi dengan susah payah menjadi taruhan. Salah seorang yang bertuah itu ialah saudara Mohammad Anas,

pemilik Idara Ishaat-E-Diniyat – perusahaan penerbitan yang menerbitkan Fazaail Aamaal (juga dikenali sebagai Tablighi Nisaab) dalam empat bahasa dan banyak kitab-kitab Deobandis lainnya.


Fazaail Aamaal yang dikarang oleh Maulana Zakariya Al Khandahlawi adalah kitab yang digunakan oleh Jamaah Tabligh untuk menyebar dakwahnya. Itulah satu-satunya kitab yang dibolehkan untuk dibaca pada saat mereka Jamaah Tabligh berkumpul. Mereka sangat digalakkan untuk membaca kitab ini secara teratur sehingga kitab ini dibaca oleh mereka lima kali sehari setelah setiap solat. Di- dalam kitab ini banyak terkandung kepercayaan palsu dan cerita-cerita dusta yang telah mencemar Aqidah umat selama setengah abad.

Sila rujuk kepada artikle,” Apakah ada cerita-cerita yang tidak berasas di dalam Fazaail-Aamaal” yang merosakkan Aqidah ” di
www.ahya.org

Saudara Mohammad Ana , penerbit Fadilah Amal, sesudah mengenal pasti kesalahan-kesalahan terdapat di dalam Fadilah Amal, telah secara terbuka mengumumkan berlepas diri dari kitab ini dan juga dari golongan Tabligh-Deobandi yang menyebarkan ajaran yang sesat. Dia secara ikhlas telah menerima cara beragama berdasarkan Al Qur’an and Sunnah, yang merupakan cara para Ahli Hadith – Dan segala puji hanyalah bagi Allah.